"Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca."
"Ben cenneti hep bir çeşit kütüphane olarak düşlemişimdir."
Jorge Louis Borges

23 Mayıs 2012 Çarşamba

BÜTÜN ÖYKÜLERİ-BÜTÜN ÖYKÜLERİ-FRANZ KAFKA

Kafka´nın tüm eserlerini Türk okuyucusuna ulaştıran Yayınevi­miz, bu kez onun tüm öykülerini tek ciltte toplamış bulu­nuyor. Daha önce değişik kitaplar içinde sunulan bu öykülerin tek bir kitapta toplanmasının çeşitli nedenleri var. 

Öncelikle, ya­zarın tüm öykülerinin bir arada basılması, onun sanatına dair bütünlüklü bir görüşün edinilebilmesi için gerekli. Elinizdeki kitabın yapısı, onun kendi öykücülüğüne bakışına dair de bir görüş oluşturmamızı kolaylaştırıyor. 

Çünkü, Kafka´nın sağlı­ğında kitap olarak yayınlattığı, kitaplaşmasına gerek görmeden yayınlattığı ve hiç yayınlatmadığı öyküleri bir arada görmek, onun metinleri arasında nasıl bir seçme yaptığını da gösterecek­tir. 

Ayrıca, bu öyküleri derli toplu görünce, öyküler arasındaki geçişkenlikleri, Kafka´nın iç dünyasına dair ipuçlarını da daha kolay yakalama şansına sahip oluyoruz.

Bütün Öyküler, beş ana bölümde toplandı: Yazarın Sağlığında Yayınladığı Kitaplar, Kafka´nın Yayınlanmış Ancak Kitapları­na Almadığı Öyküler, Ölümsonrası Öyküleri, Kafka´nın Ölümünden Sonra Geride Bıraktığı Defterlerden Çevirmen Tara­fından Alınmış Bazıları İsimsiz Birkaç Öykü, Günlük´ten Alın­mış Kısa Bir Öykü.

Ana bölüm başlıklarında, Kafka´nın öykülerinin yazılış, varsa yayınlanış tarihlerine, basılış öykülerine ve öykülerin birbirle­riyle ilişkilerine dair aydınlatıcı bilgiler bulacaksınız.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

©2012 Kitap Önerisi


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
9