"Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca."
"Ben cenneti hep bir çeşit kütüphane olarak düşlemişimdir."
Jorge Louis Borges

13 Haziran 2012 Çarşamba

BU MÜLKÜN SULTANLARI-NECDET SAKAOĞLU

"Akla gelen ilk soru ya da sorun Osmanlı padişahlarının yaşamlarına hangi açıdan bakıldığı ya da bakılması gerektiğidir. Bu çalışmalar her düzeyde ve farklı yönlerden yapılabilir. Örneğin çocuk padişahların öyküleri, savaşçı padişahların çileli seferleri kadar ilginçtir. Dindar, savaşçı, av, eğlence, müzik, kitap, sanat tutkunu, sanatkar padişahlar; her birinin hastalıkları, ölüm nedenleri üzerinde de ilginç çalışmalar yapılabilir. Oysa bizim kültürümüzde, padişahların yaşamlarına ağırlıklı olarak siyasal ve askeri açıdan bakmak geleneği vardır. Bu kitapta ise Osmanlılık`ı temsil eden 36 padişahın yaşamöyküsü, tarih-serüvenlerin ilgiyle okuyacakları tarzda ve beşeri yönleri olabildiğince öne çıkartılıp arada kaynak yapıtlardan kısa alıntılara da yer verilerek anlatılmış; 36`sından yansıyan davranışlar, yaklaşımlar ve olaylarla da Osmanoğulları hakkında genel bir fikir verebilmesi düşünülmüştür. Yaşamöyküleri için, Osmanlı tarihindeki önem dereceleriyle orantılı kapsamlar öngörülmeyerek Kanuni`nin de I. Mustafa`nın da birer insan ve padişah oldukları ilkesinden hareket edilmiştir. Şu bir gerçek ki Osmanlı sultanlarının yaşamları ifrat-tefrit eğilimlerine son derece açıktır. İstenirse, en beceriksiz ve yetersiz olanını bile -sözgelimi dindarlığını, iyilikseverliğini, hoşgörüsünü vb anıp yüceltmenin bir kolayı bulunabileceği gibi, amaç kötülemekse en başarılıları bile siyaseti, yaşantısı ve zaafları bugünün ölçüleriyle irdelenerek olumsuz çizgilere çekebilir. Durum bu olunca padişahlar arasında yetki kullanımı, siyaset, beceri vb. açılardan koşutluklar yakalamak ve kıyaslamalar yapmak oldukça zordur. Kesintisiz 641 yıl (1281-1922) süren ve 21 kuşakta 36 padişahla temsil edilen Osmanoğulları`nın başarıları ve yanlışları her zaman tartışacaktır." ...


*
Ufukların Efendileri

“Think ! Who does the fucking? Those two hundred or so girls? The Sultan does the fucking.Those favored ladies are lucky if they see him three or four times a year…Maybe they have relations twice a year. As for he novices..He’s the fucking Sultan. He wants girls, he invades countries with armies,for Christ’s sake.He sends generals out with glass slippers. He has an entire empire to choose from. There’s pageants and beauty contests. Miss African Village, Miss Sand Dunes. Miss Off-shore Islands. .. They’re all fat .”  Stanley Elkin - George Mills“If you are fond to rule alone

Bear like a Turk no brother near the throne.”  Alexander Pope

Birçok batılı yazar (Stanley Elkin ABD’den bir romancı), padişahları (hiçbir batılı, padişah sözcüğünü kullanmamıştır nedense!) yukarıdaki gibi hayal eder.

Bizde de çok farklı değildir hani. Zillullah’tırlar, adalet dağıtırlar, komutandırlar, şairdirler, evliyaldırlar, bu mülklerin sahipleri, ufukların efendileridirler.

Osmanlı padişahlarını tiyatro oyunlarına Cervantesler, Racinler konu etmiş, Voltaire birçok yerde onları filozof gibi konuşturmuştur. Yani onların insani tarafını biz değil, başkaları ortaya koymayı akıl etmiştir.

Bunların farkında olan Necdet Sakaoğlu, 36 padişahın adlarından başlayarak fiziksel görünümlerini, karakterlerini, yaptıklarını,dramlarını, insani zayıflıklarını, üstün yeteneklerini, aşklarını, zevklerini, tutkularını, trajik sonlarını sade bir dille, bilimsel nesnellik içinde anlatan zevkle okunur bir kitap yazmış.

Kitap inanılmaz sürükleyici. Kronolojik sıraya göre padişahların anlatıldığı her kısım kendi içinde birçok sürpriz de barındırıyor. Sonsuz ansiklopedik bilginin arasında böyle kısıtlı bir kitaba seçimler yapmak kolay bir iş değil. Küçük öyküler, şaşırtıcı bilgiler ile tam bir tarih okuma zevki veriyor Bu Mülkün Sultanları.

Kitap Oğlak Yayınları’nca  büyük ve küçük boy olmak üzere iki şekilde basıldı. Büyük olanda padişahların anlatıldıkları kısımlarda portreleri de var.

Yukarıdaki Ufukların Efendileri başlığı Jason Goodwin’in aynı adlı kitabından alınmıştır (Lords of The Horizons).

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

©2012 Kitap Önerisi


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
9